ODN uczestniczy w Programie “Innowacyjna Szkoła Google”

Z przyjemnością informujemy, że ODN został zakwalifikowany do Programu “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”, który ma charakter ogólnokrajowy i jest w pełni finansowany przez Google dla Edukacji. Biorą w nim udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym również placówki, które są już zarejestrowane na platformie Google Workspace (wcześniej G-Suite).

Założeniem Programu jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań, wspierających rozwój edukacji, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, w zakresie obejmującym m.in.:

 • konfigurację, wsparcie techniczne i metodyczne dla bezpłatnej platformy Google Workspace for Education;
 • przeszkolenie kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej w obszarze wykorzystania nowych technologii w szkole;
 • przygotowanie do certyfikacji oraz vouchery na egzaminy dla Google Edukatorów;
 • dostęp do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) oraz ich wsparcia.

Każda instytucja edukacyjna w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google” posiada swojego dedykowanego opiekuna, jednego z Partnerów Google dla Edukacji, który służy placówce pełnym wsparciem:

 • podczas całego procesu wdrażania platformy Google Workspace dla Edukacji;
 • we wszystkich kwestiach dotyczących realizacji szkoleń.

Opiekunem ODN w Zielonej Górze jest zespół GoCloud.
Szkolenia odbywają się w trybie zdalnym i obejmują poniższe obszary:

 • szkolenie wprowadzające dla administratorów IT lub osób pełniących obowiązki administratora w szkole;
 • wprowadzenie do projektowania i integracji technologii cyfrowej wspierającej procesy administracyjne w szkole;
 • kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikowanego nauczyciela Google poziomu 1;
 • kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikowanego nauczyciela Google poziomu 2;
 • certyfikacja.

Zainteresowani nauczyciele mogą wziąć udział w szkoleniach z bardziej zaawansowanych narzędzi cyfrowych oraz poznać różne podejścia do metodyki pracy w szkole z wykorzystaniem technologii, w oparciu o doświadczenia Google płynące z transformacji cyfrowej edukacji z innych krajów.

Z naszego województwa dotychczas do Programu zgłosiło się 68 szkół i placówek. Nadal aktywny jest formularz rejestracyjny dla szkół [link do formularza].

Korzyści dla szkoły:

 • dostęp do najnowszych narzędzi i zasobów edukacyjnych Google;
 • rozwój zawodowy nauczycieli poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych;
 • możliwości nawiązywania kontaktów z innymi szkołami w Polsce i na świecie;
 • szansa bycia częścią globalnej społeczności innowacyjnych nauczycieli;
 • możliwość opracowywania i pilotowania nowych programów i inicjatyw edukacyjnych;
 • możliwość znalezienia się w prestiżowym gronie Referencyjnych Szkół Google.

Chętnie nawiążemy kontakt z placówkami naszego województwa, które też uczestniczą w Programie. Mamy nadzieję, że zaowocuje to wymianą doświadczeń i wzajemnym wsparciem wykorzystania możliwości Google Workspace w przyszłości.

kontakt: Halina Adaszyńska; email: H.Adaszynska@odn.zgora.pl; tel. 68 3286447

Skip to content