Młody Dziennikarz Roku województwa lubuskiego’2024 – edycja II

Jest to pierwszy taki konkurs organizowany dla młodych Lubuszan, skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów zaangażowanych w pracę dziennikarską, pragnących sprawdzić swoje siły przy tworzeniu tekstów o głębszym, regionalnym znaczeniu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach tematycznych: demokracja, ekologia, historia regionalna oraz wywiad. Osobną kategorią będzie kategoria na najciekawszą gazetkę szkolną.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oddział Lubuski w Zielonej Górze; partnerami konkursu są Uniwersytet Zielonogórski (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP to ogólnopolska organizacja zawodowa i twórcza skupiająca kilka tysięcy dziennikarzy w całym kraju.

Jako Stowarzyszenie staramy się dbać o ochronę wolności słowa, pluralizm mediów, rzetelność i etykę dziennikarską. Chcemy także wspierać i rozwijać twórczość dziennikarską wśród młodego pokolenia – mówi Marzena Wróbel-Szała, Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Oceny prac dokona Jury złożone z profesjonalistami, osobami związanymi z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi:

  • prof. Marian Bugajski – językoznawca, medioznawca, kierownik Zakładu Komunikacji Językowej na Uniwersytecie Zielonogórskim, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
  • Tadeusz Krupa – dziennikarz, wieloletni Prezes Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze, sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oddział lubuski,
  • Dorota Zyń-Horbaczewska – dziennikarka radiowa i telewizyjna, długoletnia członkini jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej,
  • Andrzej Żywień – dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
  • Ewa Duma – redaktor naczelna Pisma Lubuskich Nauczycieli GRONO, Kronikarz Miasta Zielona Góra (w latach 2000-2018),
  • Marzena Wróbel-Szała – dziennikarka Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze, przewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oddział lubuski,
  • Michał Machało oraz Jolanta Zaleska – laureaci pierwszych miejsc I edycji Konkursu.

Termin nadsyłania prac upłynie 30 czerwca 2024 roku; można je zgłaszać na stronie [link] lub e-mailowo: admin@dziennikarzelubuscy.pl.

Wszelkie szczegóły dostępne są na profilu SDRP na FB oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP [link].

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas Uroczystej Gali zaplanowanej na październik br.

Skip to content