Lekcje otwarte – styczeń/luty 2024 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

doradcy metodyczni zatrudnieni w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, serdecznie zapraszają Państwa na lekcje otwarte realizowane zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań (plik pdf) i do elektronicznej rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Podróże z muzyką – 2023/2024/1/440, realizator – Dorota Krzyżaniak, adresaci – nauczyciele edukacji przedszkolnej,  06.02.2024 r. godz. 10.00-10.45; Przedszkole w Czerwieńsku, ul. Kwiatowa 8a; link
 • Den wahren Freund erkennt Man In der Not – prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Od słuchania do mówienia – 2023/2024/1/441, realizator – Kinga Czekatowska, adresaci – nauczyciele języka niemieckiego, 29.01.2024 r. godz. 14.20-15.05, IV Liceum Ogólnokształcące, Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 18; link
 • You should lie down – speaking. Powinieneś się położyć – udzielanie rad związanych ze zdrowiem – 2023/2024/1/442, realizator – Aneta Gawron, adresaci – nauczyciele języka angielskiego, 05.02.2024 r. godz. 11.50-12.35, Szkoła Podstawowa nr 18, Zielona Góra, ul. Francuska 10, sala 201A; link
 • “How to survive on a desert island ?” – developing cooperative skills – 2023/2024/1/443, realizator – Hanna Krajniak, adresaci – nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych, 26.01.2024 r. godz. 13.15-14.00, I Liceum Ogólnokształcące, Świebodzin, ul. Park Chopina 2; link
 • Stylizacja strojów – karnawał Klasa IV – 2023/2024/1/444, realizator – Katarzyna Lasik, adresaci – nauczyciele przedmiotów artystycznych, 02.02.2024 r. godz. 12.45-13.30, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, Zielona Góra, ul. Zielonogórska 5; link
 • Lokaty pieniężne i kredyty bankowe – 2023/2024/1/445, realizator – Ewa Radczyc, adresaci – nauczyciele matematyki, 24.01.2024 r. godz. 09.40-10.25, I Liceum Ogólnokształcące, Zielona Góra, ul. J. Kilińskiego 7; link
 • Zmiany w informacji genetycznej – mutacje genowe i chromosomowe – 2023/2024/1/446, realizator – Iwona Tarnawa-Januszek, adresaci – nauczyciele biologii/przyrody, 26.01.2024 r.  godz. 11.20-14.05, IV Liceum Ogólnokształcące, Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 18; link
 • W świecie liter – 2023/2024/1/447, realizator – Agnieszka Twarowska, adresaci – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 23.01.2024 r. godz. 09.50-10.35, Zespół Edukacyjny nr 10, Zielona Góra, ul. Energetyków 7, sala A24; link
 • Moc emocji – zajęcia psychoedukacyjne dla klas I – III – 2023/2024/1/448, realizator – Anna Walczak, adresaci – nauczyciele pedagodzy szkolni, 29.01.2023 r. godz. 11.45-12.30, Katolicka Szkoła Podstawowa, Zielona Góra, ul. Cyryla i Metodego 9; link
 • Gry i zabawy matematyczne w klasie I – 2023/2024/1/449, realizator – Katarzyna Walków, adresaci – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 23.01.2024 r. godz. 08.55-09.40, Zespół Edukacyjny nr 10, Szkoła Podstawowa nr 29, Zielona Góra, ul. Energetyków 7, sala A24; link
 • Prezentacje na podstawie konspektu – 2023/2024/1/450, realizator – Elżbieta Terajewicz, adresaci – nauczyciele informatyki, 05.02.2024 r. godz. 14.20-15.05, IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, ul. Szosa Kisielińska 18, sala 42; link
 • Szkoła pod lupą – 2023/2024/1/451, realizator – Małgorzata Morawska-Borysewicz, adresaci – nauczyciele języka polskiego, 30.01.2024 r. godz. 09:50-10.35, Szkoła Podstawowa nr 13, Zielona Góra, ul. Chopina 18a; link
 • Elementy oceniania kształtującego w lekcji pływania na I etapie edukacyjnym – 2023/2024/1/452, realizator – Maja Korcz, adresaci – nauczyciele wychowania fizycznego, 25.01.2024 r. godz. 12.30-13.15, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 21; link
 • Doświadczalne badanie własności dźwięku – 2023/2024/1/453, realizator – Walenciak Roman, adresaci – nauczyciele fizyki, 25.01.2024 r. godz. 12.45-13.30, Szkoła Podstawowa, Zabór, ul. Witosa 30; link
 • Wykorzystanie GIS i danych GUS na zajęciach z geografii społeczno – ekonomicznej regionu – 2023/2024/1/454, realizator – Aleksander Ławiński, adresaci – nauczyciele geografii, 06.02.2024 r. godz. 10.45-12.20, Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn, ul Kusocińskiego 1; link

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content