Konkurs – Ośmiu Wspaniałych

W dniach 21 i 22 marca br. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbędą się, po raz dwudziesty w naszym mieście, eliminacje Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Tradycyjnie, etap miejski odbędzie się w dwóch kategoriach:
– “Ósemeczka” – dla uczniów szkół podstawowych,
– “Ósemka” – dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia można wysyłać w dwóch wersjach:

– drukowanej, potwierdzone pieczątką szkoły i Dyrekcji; należy je przesłać w terminie do 17 marca br. na adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15a w Zielonej Górze, pok. 201 lub sekretariat ODN;
– elektronicznej; należy je przesłać na adres B.Breitkopf@odn.zgora.pl.

Wzór zgłoszenia oraz regulamin Konkursu są również do pobrania na stronie Ośrodka.

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać dwie rekomendacje, a warunkiem zgłoszenia jest, co najmniej roczna działalność w ramach młodzieżowego wolontariatu na terenie danej szkoły.

Zgłoszenia niezgodne z proponowanym wzorem nie będą brane pod uwagę.

Prezentacja dokonań zgłoszonych kandydatów odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul Chopina 15a, w sali 307 (II piętro) w dniach:
– 21 marca br. o godz. 10.00 – uczniowie szkół podstawowych,
– 22 marca br. o godz. 10.00 – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wolontariusze powinni być przygotowani do krótkiej (max. 5. minutowej) prezentacji swoich dokonań.

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest Bogusława Breitkopf, nauczyciel konsultant (tel. 68 328-64-45 lub 50-50-860-21)

Termin uroczystej Gali Miejskiej Konkursu zostanie podany po zgłoszeniu kandydatów.

Uwaga! Kandydaci “Ósemeczki” oraz gimnazjaliści nie muszą dołączać zdjęć.

Dnia 5 marca, w godz. 15.00 – 16.30 (s. 301) odbędą się konsultacje zespołowe dla opiekunów szkolnego wolontariatu.

Skip to content