Konkurs Nauka dla Ciebie: protoTYpuj!

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że rozpoczął się nabór szkół podstawowych do konkursu „ProtoTYpuj!, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Nauka dla Ciebie”.

Na stronie Kopernika uczniowie i nauczyciele znajdą wszystkie potrzebne informacje, a także formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz Regulamin.

https://www.kopernik.org.pl/nauka-dla-ciebie/konkurs-nauka-dla-ciebie-prototypuj

Na laureatów konkursu (uczniów, nauczycieli i szkołę) czekają cenne nagrody. Tradycyjnie zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie pomocy naukowej przez zespół złożony z 4–6 uczniów, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje dwójka nauczycieli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2024 r. Wielka finałowa gala konkursu odbędzie się w czerwcu. W międzyczasie, w Centrum Nauki Kopernik zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne dla jego uczestników.

Celem konkursu i programu „Nauka dla Ciebie” jest wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielne eksperymentowanie i odkrywanie nauki w życiu codziennym), a także popularyzacja nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integracja lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi.

Masz więcej pytań?

Napisz: konkursndc@kopernik.org.pl

 

Skip to content