Tegoroczna Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków już za nami

Sprawozdanie z przebiegu konferencji nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków.

29 września 2023 r. w godzinach 10.00-15.30, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbyła się doroczna konferencja nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego okazji Europejskiego Dnia Języków – Współpraca międzynarodowa szkół efektywnym sposobem na rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w województwie lubuskim.
Organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Patronaty honorowe nad konferencją objęły: Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, a także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wydawnictwo Języki Obce w Szkole i Wydawnictwo Pearson.

Celem wiodącym organizowanej przez ODN od 17 lat konferencji jest doskonalenie zawodowe i integrowanie nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego oraz inspirowanie ich do podejmowania nowych działań służących efektywnemu rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów lubuskich szkół.

W bieżącym roku tematyka tego dorocznego wydarzenia dotyczyła popularyzacji projektów i wymian międzynarodowych, a celem było zainspirowanie nauczycieli do współpracy międzynarodowej, w tym zapoznanie z programem Erasmus+ i dobrymi praktykami lubuskich szkół w tym zakresie.

W imieniu Ośrodka spotkanie zainaugurowała Pani Marzena Pulik-Sowińska – Dyrektor ODN w Zielonej Górze, która powitała gości, prelegentów i uczestników konferencji. Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, która podkreśliła, że jest dla niej wielką przyjemnością patronować temu przedsięwzięciu. W swoim wystąpieniu, adresowanym do uczestników wydarzenia, Pani Marszałek wymieniła różnorodne korzyści dla uczniów, płynące z uczestnictwa w projektach Erasmusa, ze względu na możliwości rozwijania kompetencji językowych i społecznych. Jak stwierdziła Pani Marszałek: Nie ma lepszego projektu niż Erasmus, gdyż jest to projekt, który nie tylko kształci w kompetencjach, które sobie młodzi ludzie wybierają, ale też pobudza wyobraźnię.

Rozpoczynając część merytoryczną konferencji Pani Lidia Bugiera – nauczyciel konsultant ODN, odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia – przedstawiła jego cele oraz program i prelegentów.

Wykład plenarny nt. Life without life skills? Przyszłość jest już dziś. Dlaczego szkoła powinna skoncentrować się na kształtowaniu kompetencji przyszłości? Jak to robić? wygłosiła Pani dr Anna Abramczyk z Wrocławia. Czy tzw. kompetencje przyszłości nie są tożsame z kompetencjami pożądanymi od zawsze? Przecież ojcostwo myślenia krytycznego przypisuje się Sokratesowi (2500 lat temu), a my mówimy, że szkoła powinna zająć się kształtowaniem kompetencji myślenia krytycznego. Czy nie straciliśmy z oczu czegoś, o co tak naprawdę powinno chodzić w edukacji? Na te i inne pytania można było odpowiedzieć sobie w trakcie wykładu.

Następnie wystąpiła Pani Justyna Sońta z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, która – w ramach dzielenia się dobrą praktyką szkół w projektach międzynarodowych, w prezentacji pt. Rozwijanie kompetencji językowych w ramach programu Erasmus+ w kształceniu zawodowym, przedstawiła dorobek swojej szkoły w tym zakresie. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego od wielu lat bierze czynny udział w kolejnych edycjach unijnego programu Erasmus+. Dzięki udziałowi w projektach uczniowie tej szkoły na przestrzeni wielu lat skorzystali z możliwości odbycia stażu zawodowego za granicą, połączonego z praktyczną nauką języka obcego.

Po przerwie kawowej i konkursie z nagrodami, ufundowanymi przez Wydawnictwo Pearson, wystąpiła Pani Wioletta Sosnowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przewozie, która w prezentacji e-Twinning z różnej perspektywy: okiem nauczyciela i dyrektora, zapoznała uczestników z wieloletnim dorobkiem i doświadczeniem w realizacji projektów e-Twinning, służących rozwojowi kompetencji językowych uczniów, upowszechnianiu działań i kreowaniu wizerunku placówki z perspektywy nauczyciela oraz z doświadczeniami we wdrażaniu szkoły bez doświadczeń projektowych do programów e-Twinning i Erasmus+ z perspektywy dyrektora szkoły.

Kolejnymi przykładami dobrych praktyk podzieliły się nauczycielki IV LO w Zielonej Górze: Agnieszka Mitela-Chorążyczewska, Agnieszka Dankowska i Monika Lasege. W wystąpieniu pn. Projekty międzynarodowe w IV LO w Zielonej Górze przedstawiły założone przez szkołę cele, różnorodne działania oraz liczne osiągnięcia w realizowanych w szkole projektach. Atrakcją wystąpienia była rozmowa on-line z nauczycielkami i dyrektorem szkoły w Grecji, z którą IV Liceum współpracuje w projekcie Programu Erasmus+.

Ostatnim punktem programu konferencji było seminarium informacyjne Programu Erasmus+, przeprowadzone przez Panią Iwonę Morawicz i Panią Dorotę Wojciechowską z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Przedstawiono szczegółowo założenia i strukturę Programu Erasmus+, a także rodzaje wsparcia udzielanego szkołom i innym instytucjom edukacyjnym, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną w ramach Akcji 1 i 2, rodzaje działań mobilnościowych, a także możliwości, jakie daje akredytacja Erasmusa.

W spotkaniu wzięło udział 83 nauczycieli. Z przeprowadzonej wśród uczestników ewaluacji wynika, iż tematyka oraz poszczególne wystąpienia prelegentów w wysokim stopniu spełniły ich oczekiwania. Poruszaną tematykę uznali oni za wysoce merytoryczną, potrzebną i ważną w pracy nauczyciela. Wykład plenarny oraz prezentacje dobrej praktyki w realizacji projektów międzynarodowych zainspirowały nauczycieli do dalszego doskonalenia zawodowego w tym zakresie oraz poszukiwania możliwości uczestnictwa w Erasmus+. Wśród tematów, które należy podjąć w planowaniu i organizacji form doskonalenia, uczestnicy konferencji wymieniali nawiązywanie współpracy międzynarodowej, poszukiwanie partnerów do projektów oraz dalsze zgłębianie Programu Erasmus+ w kwestiach technicznych, dotyczących wypełniania wniosków i formularzy.


Szanowni nauczyciele języków obcych,

serdecznie zapraszamy na konferencję Współpraca międzynarodowa szkół efektywnym sposobem na rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w województwie lubuskim, która odbędzie się 29 września br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze po raz kolejny jest organizatorem wojewódzkiej konferencji nauczycieli języków obcych. W tym roku tematem przewodnim będzie rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli poprzez współpracę międzynarodową.

Informacji szczegółowych udziela nauczyciel konsultant ODN Lidia Bugiera: L.Bugiera@odn.zgora.pl; tel. 68 328 64 42

Program Konferencji [plik pdf]

Skip to content