Komunikacja alternatywna i wspomagająca to fundament nawiązywania relacji przez dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dr Katarzyna Stein-Szała

ODN w Zielonej Górze zaprasza 3 lutego 2024 r. na szkolenie Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) które poprowadzi dr Katarzyna Stein-Szała.

 

Porozumiewanie się z drugą osobą to podstawa nawiązywania relacji społecznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z różnymi trudnościami komunikacyjnymi. Poszukiwanie sposobów na aktywizowanie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych do nawiązywania interakcji z innymi osobami to między innymi tematyka szkolenia „Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)” (numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/320), prowadzonego 3 lutego 2024 r. w godz. 9.00-13.00 w ODN Zielona Góra przez panią dr Katarzynę Stein-Szałę.

 

Zakres tematyczny:
1. Komunikacja jako podstawa funkcjonowania człowieka.
2. AAC – definicja, terminologia, klasyfikacja.
3. Sposoby wprowadzania i stosowania AAC.
4. Strategie uczenia się przy wsparciu AAC.

 

Prowadząca: dr Katarzyna Stein-Szała – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, terapeuta AAC, neurologopeda, specjalista i diagnosta ds. ASD
Kierownik formy: dr Regina Korzeniowska, R.Korzeniowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 25

Więcej informacji:
https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/formy-doskonalenia/opis-kursu/?p=%272023%2F2024%2F1%2F320

Serdecznie zapraszamy

Skip to content