Klub Kreatywnego Nauczyciela

Pracom Klubu patronuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Klub powstał 3 marca 2010 r.

 • zajęcia Klubu adresowane są do wszystkich nauczycieli wszystkich typów szkół,
 • zajęcia mają charakter otwarty; nauczyciel może uczestniczyć tylko w zajęciach go interesujących,
 • celem ogólnym Klubu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz pogłębianie współpracy nauczycieli.

Zajęcia Klubu odbywają się raz na semestr.

Termin i miejsce spotkań każdorazowo podawany będzie za pośrednictwem strony internetowej.

Cele Klubu

 • Poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń zdobytych w pracy z uczniami.
 • Rozwijanie postawy twórczej nauczycieli.
 • Wzbogacanie umiejętności nauczyciela w zakresie stosowania niekonwencjonalnych metod pracy i zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych.
 • Wspieranie młodych (stażem) nauczycieli w poznawaniu tajników pracy nauczyciela.

Interesujące programy

Materiały do pobrania

 1. Zestawienie literatury UCZEŃ ZDOLNY
 2. Odyseja umysłu – artykuł
 3. Superuczniowie będą mieć lepiej
 4. Wybrane programy i projekty dotyczące ucznia zdolnego realizowane w kraju

Festiwale nauki w Polsce:

Kontakt

Jolanta Radczyc, e-mail: J.Radczyc@odn.zgora.pl, telefon: (68) 328 64 30

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 65-031 Zielona Góra, ul. Chopina 15a

Skip to content