Kangur Matematyczny 2024 rozstrzygnięty!

Drodzy Nauczyciele i Rodzice!

Miło nam poinformować, że znane są już wyniki konkursu matematycznego “Kangur 2024”.
21 marca 2024 r. po raz trzydziesty drugi w regionie zielonogórskim odbył się międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na początku lat osiemdziesiątych światowej sławy popularyzator matematyki Peter O’Halloran zainicjował konkurs dla dzieci i młodzieży, który dzięki prostocie zasad i systemowi nagradzania laureatów szybko zyskał popularność. Sympatyczna nazwa – KANGUR MATEMATYCZNY – wywodzi się stąd, iż kolebką tego przedsięwzięcia jest daleka Australia. W 1990 roku został on po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu duże powodzenie. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów z całego świata. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo „Kangourou Sans Frontières”, skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu (między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje).

Kangur Matematyczny integruje młodzież świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wędrówek po świecie. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.

W roku szkolnym 2023/2024 zadeklarowało udział 5 812 uczniów z regionu zielonogórskiego. W poszczególnych grupach wiekowych rozkład uczestników był następujący: Żaczek – 1 224, Maluch – 2 129, Beniamin – 1 457, Kadet – 634, Junior – 268, Student – 100. We współzawodnictwie wzięło udział 148 szkół.

Na ogólnopolskim spotkaniu w Toruniu ustalono obowiązujące w całym kraju przedziały dla laureatów, natomiast przedziały dotyczące uczniów z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem ustalane są na poziomie regionu, przy założeniu, że wynik bardzo dobry uzyskuje 1% wszystkich uczestników, a wyróżnienie 10% ogółu (dotyczy to poszczególnych kategorii wiekowych). W regionie zielonogórskim nagrodzonych jest 696 uczniów.

Na poszczególnych poziomach najwyższe lokaty uzyskali uczniowie następujących szkół: klasa druga – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze i Szkoła Podstawowa w Górzynie – po 98,75 pkt; klasa trzecia – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze – 102,5 pkt; klasa czwarta – Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni, Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowej Soli, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie – po 113,75 pkt, klasa piąta – Szkoła Podstawowa w Trzebiechowie – 120 pkt; klasa szósta – Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze – 150 pkt, laureat; klasa siódma – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze – 122,25 pkt; klasa ósma – Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie – 120 pkt.

W szkołach ponadpodstawowych najlepsze wyniki to: klasa pierwsza – I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze – 116,25 pkt; klasa druga – IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze – 108,75 pkt; klasa trzecia – I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze – 113,75 pkt; klasa czwarta – Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 104,5 pkt.

Najliczniej reprezentowane placówki na poszczególnych poziomach to: szkoły podstawowe – Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze – 154 zgłoszonych uczniów, szkoły ponadpodstawowe – I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze – 48 zgłoszonych uczniów.

Wyróżnieni uczniowie zostaną nagrodzeni zgodnie z ustaleniami ogólnopolskiego organizatora.
Wszyscy uczniowie bezpośrednio po zakończeniu konkursu otrzymali upominek – Chiński Tangram Kangura.
Gratulujemy wyróżnionym, dziękujemy opiekunom, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych!

Lucyna Kusiak

Skip to content