Kangur Matematyczny 2023 rozstrzygnięty!

Drodzy Nauczyciele i Rodzice!

Miło nam poinformować, że znane są już wyniki konkursu matematycznego „Kangur 2023”.

16 marca 2023 r. po raz trzydziesty pierwszy w regionie zielonogórskim odbył się międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Na początku lat osiemdziesiątych światowej sławy popularyzator matematyki Peter O’Halloran zainicjował konkurs dla dzieci i młodzieży, który dzięki prostocie zasad i systemowi nagradzania laureatów szybko zyskał popularność. Sympatyczna nazwa – KANGUR MATEMATYCZNY – wywodzi się stąd, iż kolebką tego przedsięwzięcia jest daleka Australia. W 1990 roku został on po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu duże powodzenie. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów z całego świata. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo „Kangourou Sans Frontières”, skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu (między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje).

Kangur Matematyczny integruje młodzież świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wędrówek po świecie. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.
W roku szkolnym 2022/2023 zadeklarowało udział 5 975 uczniów z regionu zielonogórskiego. W poszczególnych grupach wiekowych rozkład uczestników był następujący: Żaczek – 1 194, Maluch – 2 158, Beniamin – 1 270, Kadet – 963, Junior – 257, Student – 123. We współzawodnictwie wzięły udział 144 szkoły.

Na ogólnopolskim spotkaniu w Toruniu ustalono obowiązujące w całym kraju przedziały dla laureatów, natomiast przedziały dotyczące uczniów z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem ustalane są na poziomie regionu, przy założeniu, że wynik bardzo dobry uzyskuje 1% wszystkich uczestników, a wyróżnienie 10% ogółu (dotyczy to poszczególnych kategorii wiekowych). W regionie zielonogórskim nagrodzonych jest 651 uczniów.

Na poszczególnych poziomach najwyższe lokaty uzyskali: klasa druga – Mikołaj Bielawski (Zespół Edukacyjny nr 1 Zielona Góra) – 100 pkt, laureat; klasa trzecia – Agata Węgier (Szkoła Podstawowa nr 17 Zielona Góra) – 116,25 pkt, laureat; klasa czwarta – Piotr Nesterowicz (Zespół Edukacyjny nr 6 Zielona Góra) – 107,5 pkt; klasa piąta – Rafał Sobolewski (Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra) – 150 pkt, laureat; klasa szósta – Zofia Jurczak (Szkoła Podstawowa nr 1 Zielona Góra) – 127,25 pkt; klasa siódma – Kajetan Grobelny (Szkoła Podstawowa nr 8 Zielona Góra) – 112,75 pkt; klasa ósma – Alicja Kaliszewska (Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra) – 150 pkt, laureat.

W szkołach ponadpodstawowych najlepsze wyniki to: klasa pierwsza – Radosław Fudalej (Liceum Ogólnokształcące Nowa Sól) – 120 pkt; klasa druga – Adam Kosiński (I Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra) – 132,5 pkt; klasa trzecia – Piotr Regeńczuk (I Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra) – 86,75 pkt; klasa czwarta – Maciej Dałkowski (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach) – 118,75 pkt.

Najliczniej reprezentowane placówki na poszczególnych poziomach to: szkoły podstawowe – Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze – 170 zgłoszonych uczniów, szkoły ponadpodstawowe – Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach – 65 zgłoszonych uczniów.

Wyróżnieni uczniowie zostaną nagrodzeni zgodnie z ustaleniami ogólnopolskiego organizatora.

Gratulujemy wyróżnionym, dziękujemy opiekunom, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych!

Lucyna Kusiak

Skip to content