Kangur Matematyczny 2019 rozstrzygnięty!

Drodzy Nauczyciele i Rodzice!

Miło nam poinformować, że znane są już wyniki konkursu matematycznego “Kangur 2019”.

21 marca 2019 r. po raz dwudziesty piąty w regionie zielonogórskim odbył się międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo „Kangourou Sans Frontières”, skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

Kangur Matematyczny integruje młodzież świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość wędrówek po świecie. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.

W roku szkolnym 2018/2019 zadeklarowało udział 7 156 uczniów z regionu zielonogórskiego. W poszczególnych grupach wiekowych rozkład uczestników był następujący: Żaczek – 988, Maluch – 1 897, Beniamin – 2 231, Kadet – 1 236, Junior – 512, Student – 292. We współzawodnictwie wzięło udział 157 szkół.

Na ogólnopolskim spotkaniu w Toruniu ustalono obowiązujące w całym kraju przedziały dla laureatów, natomiast przedziały dotyczące uczniów z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem ustalane są na poziomie regionu, przy założeniu, że wynik bardzo dobry uzyskuje 1% wszystkich uczestników, a wyróżnienie 10% ogółu (dotyczy to poszczególnych kategorii wiekowych). W regionie zielonogórskim nagrodzonych jest 804 uczniów.

Na poszczególnych poziomach najwyższe lokaty uzyskali: klasa druga – Wiktor Lacroix (Szkoła Podstawowa nr 2 Zielona Góra) – 100 pkt, laureat; klasa trzecia – Stanisław Dębicki (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Happy Mouse Sława) – 91,25 pkt; klasa czwarta – Alicja Kaliszewska (Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra) – 108,75 pkt; klasa piąta – Jakub Zamorski (Szkoła Podstawowa nr 14 Zielona Góra) – 123,75 pkt;  Hubert Sobolewski (Szkoła Podstawowa nr 8 Zielona Góra) – 123,75 pkt; klasa szósta – Adam Kosiński (Szkoła Podstawowa nr 7 Zielona Góra) – 137,5 pkt; klasa siódma – Szymon Niedziela (Zespół Edukacyjny nr 7 Zielona Góra) – 137,5 pkt; klasa ósma – Kacper Jezierski (Szkoła Podstawowa nr 1 Szprotawa) – 150 pkt, laureat, Bartosz Wacławiak (Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań) – 150 pkt, laureat; klasa III gimnazjum – Mateusz Leńczuk (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lubsko) – 131 pkt.

W szkołach ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki to: klasa pierwsza – Bartosz Szakiel (Katolickie LO Żary) – 132,5 pkt; klasa druga – Iwan Tswigun (I LO Zielona Góra) – 120,75 pkt; klasa trzecia – Katarzyna Brudna (Społeczne LO Żary) – 128,75 pkt.

Najliczniej reprezentowane placówki na poszczególnych poziomach to: szkoły podstawowe – Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze – 228 zgłoszonych uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu – 66 zgłoszonych uczniów.

Wyróżnieni uczniowie zostaną nagrodzeni zgodnie z ustaleniami ogólnopolskiego organizatora.

Gratulujemy wyróżnionym, dziękujemy opiekunom, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych!

Lucyna Kusiak

Przedziały punktowe w regionie zielonogórskim