Jąkanie w perspektywie biograficznej

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką jąkania na seminarium naukowe pt. Jąkanie w perspektywie biograficznej, które odbędzie się 21 października 2023 roku o godz. 10.30-13.00. Seminarium organizowane jest z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day, ISAD) obchodzonego corocznie 22 października, a ustanowionego w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association, ISA) w celu zwrócenie uwagi na skalę problemu jąkania.

Podczas seminarium przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • rozwoju interpersonalnej empatii wobec osób z zaburzoną komunikacją,
  • wybranych aspektów jąkania w perspektywie biografii sławnych ludzi oraz zaproszonego Gościa.

Seminarium organizowane jest w formie bezpośredniej. Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i przygotowanie zaświadczeń należy zarejestrować się do 16 października 2023 r. (nie dotyczy osób, które już przysłały zgłoszenie).

Formularz zgłoszeniowy [link do rejestracji]

Wszystkim obecnym uczestnikom bezpośrednio po seminarium wydane zostaną zaświadczenia potwierdzające udział.

Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu – Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Więcej informacji znajduje się na stronie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy [link]

Skip to content