IV konferencja naukowo-metodyczna „Fizjoterapia w logopedii”

Czy postawa ciała człowieka ma związek z jego wymową? Dlaczego logopedzi interesują się stawami skroniowo-żuchwowymi i mechanizmem centralizacji głowy? Na co zwracać uwagę podczas karmienia maluchów i dlaczego mówią o tym logopedzi oraz fizjoterapeuci? Na czym polega elektrostymulacja? Czy narzędzia posturograficzne przydają się w terapii logopedycznej? Czy logopedia i fizjoterapia mają obszar wspólny i jaki ma to związek z komercjalizacją usług logopedycznych oraz społeczną odpowiedzialnością logopedii akademickiej?…

Na te i inne pytania, także bezpośrednio zadane Prelegentom przez Uczestników podczas dyskusji panelowej, będziemy odpowiadać podczas konferencji, która odbędzie się 29 czerwca 2024 roku. Wydarzenie stanowi część cyklu konferencji naukowo-metodycznych „Logopedia – konteksty biomedyczne”. Celem czwartej konferencji jest zapoznanie Uczestników z możliwościami wykorzystania różnych zakresów fizjoterapii w diagnozie, terapii i rehabilitacji pacjentów logopedycznych.
Tematy wystąpień:

 • „Społeczna odpowiedzialność logopedii akademickiej na przykładzie działań podjętych w Uniwersytecie Zielonogórskim”
 • „Fizjologopedia – artefakt, komercyjna moda czy terapeutyczne wyzwanie XXI wieku?”
 • „Dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych i aparatu mięśni twarzoczaszki”
 • „Nieprawidłowy mechanizm centralizacji głowy na dystrybucję napięcia mięśniowego w układzie żucia”
 • „Zmiany strukturalne w jamie ustnej a postawa ciała”
 • „Fizjoterapia w rękach logopedy – techniki i metody wykorzystywania zabiegów fizjoterapeutycznych w kompleksowej terapii logopedycznej”
 • „Pozycjonowanie w karmieniu noworodków i niemowląt”
 • „Wady wymowy a wady postawy”
 • „Dźwięk i muzyka jako metoda augmentacyjna w praktyce fizjologopedycznej”
 • „Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa w logopedii”
 • „Nowoczesne narzędzia posturograficzne – propozycje form terapii w ujęciu logopedycznym” – wystą-pienie połączone z praktycznym pokazem platformy do ćwiczeń Nauroforma
 • „Fizjoterapia w praktyce logopedycznej” – dyskusja panelowa z udziałem Prelegentów i możliwością zadawania przez Uczestników pytań związanych z tematem przewodnim konferencji i wystąpieniami

Miejsce konferencji: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy TEMAR, ul. Spacerowa 285, Dąbie [link].

Zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji wydawane będą bezpośrednio po jej zakończeniu. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (w trakcie konferencji zaplanowane są trzy przerwy z poczęstunkiem).

Zgłoszenie na konferencję:

Etap I – przesłanie formularza zgłoszeniowego do godz. 15.00 w dniu 20 czerwca 2024, przy czym przyjmowanie zgłoszeń może zostać zablokowane po wcześniejszym wyczerpaniu limitu miejsc.

Etap II – dokonanie opłaty konferencyjnej (100 zł); dane do przelewu podane zostaną Uczestnikowi mailem na adres poczty wskazanej w formularzu zgłoszeniowym. Brak opłaty w dniu 24 czerwca 2024 r. spowoduje automatyczne wykreślenie z listy Uczestników.

Więcej informacji znajduje się na stronie [link]

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pozostali Organizatorzy zapraszają logopedów i wszystkich specjalistów wspomagających rozwój dzieci oraz prowadzących terapię i rehabilitację osób z zaburzeniami mowy!

Skip to content