Integracja sensoryczna w Zielonej Górze

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy przy współpracy z ODN w Zielonej Górze zaprasza na 3 semestralne studia podyplomowe Integracja sensoryczna.

Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci.

Program studiów uwzględnia wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • budowy i funkcjonowania zmysłów,
 • wczesnej diagnozy zaburzeń Integracji Sensorycznej,
 • klasyfikacji zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • stosowania narządzi do oceny procesów przetwarzania sensorycznego,
 • umiejętności opracowania i pisania diagnoz,
 • prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej u dzieci z deficytami,
 • budowania i stosowania warsztatu terapeutycznego.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Uzyskają tym samym prawo do kwalifikacji w zakresie prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach organizacyjnych określonych przez MEN. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o certyfikat umiejętności w zakresie diagnozy i terapii sensorycznej KPSW i Os Bambans (Hiszpania).

Dyplom ukończenia studiów pozwala na zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach specjalnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • gabinetach specjalistycznych publicznych i prywatnych.

Koszt 410 h (3 semestry) – 5300,00 zł + opłata rekrutacyjna 200,00 zł

Liczba miejsc: 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: podyplomowe@kpsw.edu.pl

W ODN informacji udziela dyrektor Ośrodka Lidia Bugiera – tel. 68 328 64 62.