Informacje dla realizatorów

Baza realizatorów ORE

Informujemy, że uprawnieni realizatorzy Szkoły dla rodziców mogą zostać wpisani do centralnej bazy osób rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jednym z warunków, które należy spełnić jest pozytywna zewnętrzna ewaluacja. Cała procedura rejestru dokonuje się poprzez kontakt z wojewódzkim edukatorem – liderem programu: Jolantą Radczyc – tel. 68 328 64 30, J.Radczyc@odn.zgora.pl lub Aldoną Fheed tel. 68 351 24 12, super-2@wp.pl

Standardy przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej:

  • liczebność grupy 10- 15 osób
  • czas trwania 10 spotkań (40 godz. dydaktycznych)
  • dokumentacja grupy prowadzona na Arkuszu realizacji zajęć (2 wersje: papierowa i elektroniczna)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych od każdego uczestnika grupy (wersja papierowa)
  • konspekt zajęć (2 wersje: papierowa i elektroniczna)

Oprócz przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej edukatorzy będą potrzebowali dodatkowych informacji o realizatorze.

Do pobrania:

Uwaga! Osoby, które były w bazie osób rekomendowanych przez CMPPP muszą rejestrować się ponownie. Prosimy o przesłanie swojego prywatnego adresu e-mailowego do wojewódzkiego lidera. Potem otrzymacie Państwo dalsze wytyczne z ORE.

Skip to content