II Konferencja logopedyczna z cyklu Morbum evitare quam curre facilius est!

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Związek Logopedów Oddział Lubuski, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zapraszają 17 czerwca 2023 roku w godz. 10.00-16.00 na II Konferencję logopedyczną z cyklu Morbum evitare quam curre facilius est! pt. Profilaktyka w logopedii – wyzwania XXI wieku. Patronat nad konferencją objął Prorektor UZ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli ośrodków akademickich oraz praktyki logopedycznej, prezentacja wyników badań prowadzonych w wybranych obszarach profilaktyki logopedycznej oraz podjęcie dyskusji odnośnie aktualnego stanu jej poszczególnych zakresów, a także zwrócenie uwagi na znaczenie profilaktyki w utrzymaniu przez człowieka optymalnego poziomu zdolności komunikacyjnej jako rozwiązania łatwiejszego i tańszego od terapii oraz rehabilitacji.

Konferencja jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych zapobieganiem zaburzeniom mowy, w tym do logopedów i nauczycieli logopedów, a także pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, lekarzy, innych specjalistów oraz studentów przygotowujących się do zawodów logopedycznych, medycznych lub pedagogicznych.

Planowane tematy wystąpień: Logopedia naprawcza versus profilaktyczna a statystyki zaburzeń mowy / Profilaktyka zaburzeń i chorób głosu nauczycieli / Profilaktyka udarów mózgu / Profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych / Profilaktyka giełkotu / Profilaktyka logopedyczna w publikacjach i kształceniu akademickim – wyniki badań własnych / Jak spojrzeć na problem profilaktyki w autyzmie / Profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy u dzieci urodzonych przedwcześnie / Logopeda w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Wczesna interwencja logopedyczna w oddziale neonatologii / Miopatia i polineuropatia krytycznie chorych – wyzwanie dla logopedy / Postawa ciała w ujęciu holistycznym – wybrane elementy w profilaktyce logopedycznej / Wybrane metody relaksacji w profilaktyce głosu / Holistyczno-ekologiczny model profilaktyki zaburzeń mowy.

Forma konferencji – bezpośrednia.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Zielonogórski, ul. prof. Szafrana 4a (bud. A-29), aula 106 (I piętro).

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat, udział w konferencji wymaga wcześniejszego zgłoszenia (limit miejsc jest ograniczony). Zaświadczenia biernego udziału wydawane będą podczas konferencji tylko wcześniej zarejestrowanym uczestnikom.

Dla chętnych uczestników konferencji w godz. 16.16-17.00 przeprowadzone zostaną równolegle dwa warsztaty (Postawa ciała w ujęciu holistycznym – wybrane elementy (45 minut); Wykorzystanie dźwięku w profilaktyce logopedycznej (45 minut).

Rejestracja na konferencję i warsztaty do 10 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji oraz linki do rejestracji – na stronie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy UZ [link]

Zapraszamy!

 

Skip to content