Godzina dla MŁODYCH GŁÓW – program profilaktyczny

Zapraszamy szkoły do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym i ogólnodostępnym Programie Profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” (prowadzonym przez Fundację Martyny Wojciechowskiej UNAVEZA).
Celem programu jest zwiększenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie wspierania i zapobiegania kryzysowi psychicznemu dzieci i młodzieży. Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym).

W swoim zespole mamy 16 koordynatorek i koordynatorów wojewódzkich – po 1 dla każdego województwa. Ich zadaniem jest udzielanie merytorycznego wsparcia, tworzenie sieci współpracy dla Liderów szkolnych, a także zbieranie uwag i refleksji oraz najważniejsze: przeprowadzenie Liderów szkolnych przez cały proces realizowania programu.

Zgłaszając szkołę, napisz do mnie: lubuskie@mlodeglowy.pl

Więcej informacji: https://mlodeglowy.pl/

Milena Drąg – koordynator

Skip to content