Egzamin Pearson English International Certificate (wcześniej PTE General)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson English organizującym egzamin języka angielskiego International Certificate (wcześniej PTE General) dla osób dorosłych.

O egzaminie Pearson English International Certificate (PTE General)

International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego uznawany przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe na całym świecie. Egzamin kładzie szczególny nacisk na ocenę praktycznych umiejętności komunikacyjnych i dostarcza zdającemu rzetelnej informacji zwrotnej na temat jego poziomu językowego. Egzamin oparty jest na naturalnych sytuacjach i pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego.

  • Wspiera kandydatów na studia krajowe i zagraniczne dzięki szerokiej uznawalności certyfikatu wśród uczelni w Polsce i na świecie.
  • Pomaga zdać egzamin z lektoratu na uczelni.
  • Zwiększa szanse na udział w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, np. Erasmus.
  • Zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego.
  • Potwierdza umiejętności językowe niezbędne w karierze edukacyjnej, zawodowej lub naukowej.
  • Pozwala rozszerzyć wachlarz kwalifikacji zawodowych.
  • Zapewnia certyfikat sygnowany przez Edexcel Limited, największy brytyjski organ przyznający kwalifikacje akademickie i zawodowe, oraz akredytowany przez niezależną organizację Ofqual.

Zapisy na sesję egzaminacyjną Pearson English International Certificate (wcześniej PTE General)

W roku szkolnym 2022/2023 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie będzie organizował sesji egzaminacyjnej PEIC. Nabór na kolejne sesje egzaminacyjne zostanie wznowiony od września 2023 roku.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu PEIC w bieżącym roku szkolnym znajdą pełną informację o działających autoryzowanych centrach egzaminacyjnych w kraju na stronie wydawnictwa Pearson wraz z danymi kontaktowymi https://www.pearson.pl/assessment/znajdz-centrum-egzaminacyjne


Format i czas trwania egzaminu

Skip to content