Egzamin PTE General

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Language Assessments organizującym egzaminy języka angielskiego PTE General dla osób dorosłych.

O egzaminach PTE General

Certyfikaty egzaminów PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.
W Polsce egzaminy PTE:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

Sesja egzaminacyjna – jak się zapisać?

Do egzaminu PTE General w ODN w Zielonej Górze mogą przystąpić uczestnicy kursów języka angielskiego realizowanych przez Akademię Językową ODN, jak również osoby nieuczęszczające na zajęcia organizowane przez Ośrodek, a chcące sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie Formularza zgłoszenia na egzamin. Skan wypełnionego formularza wraz z dowodem wpłaty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres M.Szendi@odn.zgora.pl w terminie podanym dla danej sesji egzaminacyjnej. Oryginały należy dostarczyć do ODN w Zielonej Górze osobiście lub listownie, najpóźniej 8 tygodni prze terminem sesji egzaminacyjnej.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadza sesje egzaminacyjne PTE General pod warunkiem zebrania grupy 10 zainteresowanych osób. Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej organizowanej przez ODN: 14 grudnia 2019 r. (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 04.11.2019 r.).

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej PTE General – 14.12.2018 r.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się na egzamin PTE General w powyższym terminie proszone są o przybycie do siedziby Ośrodka przy ul. Chopina 15a w Zielonej Górze z dowodem tożsamości. Sesja egzaminacyjna składać się będzie z dwóch części, tj. z egzaminu pisemnego i ustnego. Oba egzaminy zostaną przeprowadzone według poniższego harmonogramu w ciągu jednego dnia, tj. 14.12.2019 r.
Egzamin pisemny rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do godziny 12.00 w sali 409 oraz do godziny 12.30 w sali 208. Egzamin ustny rozpocznie się o godzinie 13.00 i potrwa do godziny 16.00. Resztę szczegółów podam na spotkaniu organizacyjnym w dniu egzaminu.

spotkanie organizacyjne 9.30 – 9.50 sala 409
egzamin pisemny – B2 10.00 – 12.00 sala 409
egzamin pisemny – C1 10.00 – 12.30 sala 208
przerwa 12.00/12.30 – 13.00
egzamin ustny 13.00 – 16.00 sala 402

Wyniki sesji egzaminacyjnej PTE General z 14.12.2019 r.

Wyniki sesji egzaminacyjnej PTE General zostaną przesłane drogą mailową do uczestników w dniu 14 lutego 2020 r. Certyfikaty będą gotowe do odbioru w Biurze Obsługi Klienta pokój 103, w siedzibie ODN w Zielonej Górze od 1 marca 2020 r. Prosimy o osobisty odbiór certyfikatów wraz z dowodem tożsamości.

Format i czas trwania egzaminu

Szczegółowy cennik egzaminów PTE General.