„Diagnoza pedagogiczna dziecka/ucznia to podstawa wsparcia nie tylko psychologiczno-pedagogicznego”

2 marca 2024 r. warsztaty Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży – poradnia-szkoła/placówka prowadzący dr Paweł Zapeński.

Dobre rozpoznanie potrzeb dziecka czy ucznia to podstawa organizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i specjalistycznych. Działaniem podejmowanym w tym zakresie przez nauczycieli i specjalistów jest m.in. diagnoza pedagogiczna dziecka/ucznia. Rozwój kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozy oraz współpraca szkoły/placówki z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na rzecz dziecka/ucznia to cele warsztatów „Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży – poradnia-szkoła/placówka” (numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/114), które 2 marca 2024 r. w godz. 9.00-14.00 w ODN Zielona Góra poprowadzi dr Paweł Zapeński.

Zakres tematyczny:
1. Diagnoza pedagogiczna – cele, obszary, zasady.
2. Diagnoza sytuacji szkolnej ucznia.
3. Diagnoza środowiska szkolnego i środowiska wychowawczego.
4. Współpraca szkoły/placówki z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie prowadzenia diagnozy pedagogicznej.

Prowadzący: dr Paweł Zapeński – pedagog, diagnosta pedagogiczny, terapeuta, dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kierownik formy: dr Regina Korzeniowska, R.Korzeniowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 25

Więcej informacji:
https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/formy-doskonalenia/opis-kursu/?p=%272023%2F2024%2F1%2F114

Serdecznie zapraszamy

Skip to content