Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu i opiekuna oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Zgłaszanie uczestników – do 4 października 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie Instytutu.

Skip to content