Informacja

W czerwcu 2023r. Komisja Europejska poinformowała o przeznaczeniu 1,23 mld euro na inicjatywy dotyczące zdrowia psychicznego. Duży nacisk został położony na profilaktykę, działania na rzecz poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz na wspieranie grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem oraz migranci i uchodźcy.

Podkreślono również, że wszystkie realizowane w ramach wspierania zdrowia psychicznego działania muszą być wsparte walką ze stygmatyzowaniem i dyskryminacją osób chorujących psychicznie.

Opublikowano 20 inicjatyw przewodnich, opierających się na dążeniu do zrównania statusu zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym.

Więcej informacji: https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników oświaty chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży. Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleń “Szczęście w pigułce”, prowadzonych przez doświadczoną realizatorkę zajęć z zakresu mindfulness mgr Milenę Drąg. Nabór trwa!

Skip to content