Informacje o szkole

Wychowywać to kochać i wymagać

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Rodzeństwo bez rywalizacji, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle metoda, co budowania relacji z dziećmi w duchu podmiotowości i dialogu.

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę:

Sesja I Wprowadzająca. Poznajemy się. Jakie dzieci chcemy wychować? Co jest dla nas ważne w wychowaniu dzieci? W jaki sposób ochronić nasze dzieci przed zagrożeniami?

Sesja II Granice w wychowaniu. Jak wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia, aby były przez dziecko respektowane, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań.

Sesja III Uczucia, czym są jak sobie z nimi radzimy. Rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka.

Sesja IV Jak pomóc dzieciom, by umiały radzić sobie z uczuciami? Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach.

Sesja V Zachęcanie dzieci do współpracy.

Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.

Sesja VII Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Poznawanie metod wspólnego z dziećmi rozwiązywania konfliktów

Sesja VIII Zachęcanie dzieci do samodzielności – wspieranie samodzielności dzieci.

Sesja IX Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról, (czyli o etykietach i szufladkowaniu dzieci).

Sesja X Pomocna pochwała i zachęta. Wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Dodatkowe informacje o programie w prezentacji o szkole.

Czas trwania 40 godz. dydaktycznych tj. 10 spotkań po 3 godz. zegarowe. Spotkania muszą być rozłożone w czasie – 1 spotkanie w tygodniu.

Liczebność grupy max.15 osób.

Bliższe informacje: Jolanta Radczyc – 68 328 64 30, J.Radczyc@odn.zgora.pl

Skip to content