Projekt “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

DYREKTOR

OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W ZIELONEJ GÓRZE

ZAPRASZA

zainteresowane osoby z terenu województwa lubuskiego, do współpracy w realizacji zadań projektu – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPO, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1: „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, przedsięwzięcie : „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.   

Szczegółowe informacje są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Menu Użytkownika, Ogłoszenia o pracę.

Zapraszamy do składania aplikacji zgodnie z zamieszczonymi ogłoszeniami.

 

Skip to content