Obserwacje lekcji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oferuje przeprowadzenie obserwacji lekcji/zajęć, na pisemny wniosek dyrektora szkoły/placówki. Celem tej obserwacji jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczyciela, poprawa jakości nauczania oraz udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

  • przesłanie wypełnionego formularza wniosku obserwacji lekcji/zajęć [link do pliku pdf]:
    • pocztą tradycyjną pod adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 A, 65-031 Zielona Góra;
    • lub skanu formularza mailem pod adres zamawiam_oferta@odn.zgora.pl
  • zawarcie umowy pomiędzy dyrektorem szkoły/placówki a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze o świadczenie usługi edukacyjnej (dotyczy kosztów dojazdu).
  • uzgodnienie z dyrektorem szkoły/placówki i nauczycielem terminu obserwacji lekcji/zajęć oraz przesłania drogą mailową konspektu/scenariusza lekcji/zajęć.
  • sporządzenie, na wniosek dyrektora, opinii z obserwowanej lekcji/obserwowanych zajęć.
Skip to content