Jak rozwijać kreatywność u dzieci w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem eksperymentów przyrodniczych?

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/042
Rodzaj formy: warsztaty
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 5
Odpłatność uczestnika: 80 zł
Kierownik formy doskonalenia: Edyta Paczkowska, E.Paczkowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 25
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z podstawą programową, w tym monitorowania osiągnięć uczniów w kontekście jej realizacji.
Zakres tematyczny:
  1. Kompetencje przyrodnicze a podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Bank przyrodniczych zasobów cyfrowych i ich wykorzystanie w warunkach szkolnych.
  3. Eksperymenty i gry dydaktyczne rozwijające kompetencje przyrodnicze dzieci w klasach I-III.
  4. Pomysł na działanie: przykłady dobrych praktyk szkolnych w skali pojedynczej lekcji oraz projektów lokalnych i ogólnopolskich.
Skip to content