Białowieska wyprawa studyjna ’2024

numer formy doskonalenia: 2024/2025/1/001
Rodzaj formy: szkolenie
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: terminy spotkań podane w zakresie tematycznym
Liczba godzin zajęć: 40
Odpłatność uczestnika: forma płatna – I rata 500 zł płatna do 12.07.2024 r.
nr konta 34 1090 1535 0000 0001 1520 7869
Kierownik formy doskonalenia: Iwona Tarnawa-Januszek, I.Tarnawa-Januszek@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 29
Realizator/realizatorzy zajęć: Iwona Tarnawa-Januszek – nauczyciel doradca metodyczny; Aleksander Ławiński – nauczyciel doradca metodyczny; Piotr Krzeszewski – pedagog niezależny
Zakres tematyczny: Spotkanie 1. zdalne w ClickMeeting

 1. Planowanie, organizacja i realizacja szkolnych wypraw przyrodniczych.
 2. Walory dydaktyczne uczniowskich wyjazdów edukacyjnych.
 3. Zadania merytoryczne uczestników wyprawy studyjnej do Białowieży. Zasady realizacji kursu.

Spotkanie 2. stacjonarne w ODN

 1. Ochrona przyrody w Polsce – stan i perspektywy.
 2. Programowanie wyprawy studyjnej – zbiór dobrych praktyk.
 3. Puszcza Białowieska jako miejsce kształtowania postaw wobec przyrody.
 4. Sprawy organizacyjne wyprawy studyjnej – podział zadań, regulaminy, bezpieczeństwo.

Spotkanie 3. Wyprawa studyjna do Białowieży
Program wyprawy studyjnej
I wyprawy (3 x 5 godzin)

 1. do rezerwatu ścisłego BPN;
 2. do rezerwatu pokazowego zwierząt BPN drogą “Żebra żubra”;
 3. do Muzeum Przyrodniczego BPN i na Szlak Dębów Królewskich; opcjonalnie – rowerowa: ścieżkami Puszczy Białowieskiej (ścieżki dydaktyczne, “Miejsce Mocy”).

II zajęcia warsztatowe (3 x 3 godziny)

 1. filozofia przyrody końca XX wieku i ekofilozofia a edukacja początku XXI wieku;
 2. myślenie globalne i działanie lokalne;
 3. zadania na rzecz zrównoważonego rozwoju dziecka i edukacji holistycznej; opcjonalnie – filozofowanie z dziećmi, jako metoda kształtowania myślenia twórczego i krytycznego, umiejętności zadawania pytań, prowadzenia rozmów oraz argumentowania własnych sądów.

III konwersatoria – nauczycielskie rozważania (3 x 2 godziny)

 1. o wartościach w edukacji przyrodniczej i byciu z dzieckiem;
 2. o całościowym postrzeganiu świata i całościowej edukacji;
 3. o potrzebie współdziałania nauczycieli różnych środowisk; opcjonalnie – o drogach i bezdrożach reformowania oświaty.

IV wykładowa sesja plenarna i dyskusja (3 godziny):
“Moje nauczycielskie miejsce w nowoczesnej edukacji”.

Uwagi: Plan organizacji kursu:

 1. Spotkanie zdalne w ClickMeeting, 26.08.2024 r. 16:00-18:15 (3 godz.) – bezpłatnie
 2. Spotkanie stacjonarne w ODN, 04.09.2024 r. 14:30-17:30 (4 godz.) – bezpłatnie
 3. Wyprawa studyjna. Wyjazd na 5 dni do Białowieży, 11-15.10.2024 r. (33 godz. zajęć; 4 noclegi, w tym 3 pełne dni pobytu). Opłata za udział w wyprawie studyjnej, obejmuje tylko realne koszty przejazdów, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu, przewodników i ew. zajęć w ośrodku edukacji ekologicznej. Szacuje się, że koszt przejazdów i noclegów wyniesie ok. 750,- złotych. Pozostałe składowe wyprawy będą uzgadniane z zainteresowanymi. I rata 500 zł płatna do 12.07.2024 r. Nr konta 34 1090 1535 0000 0001 1520 7869

Każda osoba, która zgłosi się do udziału w wyprawie i wpłaci zaliczkę, otrzyma – na adres swojej szkoły – list dyrektora ODN, skierowany do dyrektora szkoły, w którym znajdą się – co najmniej – trzy istotne sprawy:

 • informacja o szacowanych kosztach wyprawy z zaznaczeniem, że jest to odpłatna forma szkoleniowa ODN (koszty przejazdu, noclegów, wyżywienia, wstępów);
 • prośba o sfinansowanie całości lub części kosztów udziału nauczyciela;
 • prośba o oddelegowanie uczestnika kursu na czas wyprawy.

Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie pobierają honorariów oraz opłacają swoje koszty wyjazdu/pobytu.

Skip to content