Konferencja Wojewódzka Mutyzm wybiórczy wyzwaniem w diagnozie, w terapii, w pracy nauczyciela

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/502
Rodzaj formy: konferencja
Oferta przeznaczona dla:
  • logopedów
  • pedagogów specjalnych
  • psychologów i pedagogów
  • terapeutów pedagogicznych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 5 czerwca 2024 r. Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
Liczba godzin zajęć: 5
Odpłatność uczestnika: 50 zł
Kierownik formy doskonalenia: dr Regina Korzeniowska, R.Korzeniowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 25
Realizator/realizatorzy zajęć: Aneta Kiepiela-Koperek – neurologopeda, terapeuta, diagnosta KORP; dr n. med Przemysław Zakowicz – z-ca dyrektora ds medycznych, lekarz psychiatra CLDiM Zabór; Iwona Tudorow-Kubicka PPP Nowa Sól; Wioletta Szyguła PPP Wschowa; dr Paweł Zapeński – dyrektor PPP Nowa Sól, dr Regina Korzeniowska – nauczyciel konsultant
Instytucje i organizacje współorganizujące: CLDiM Zabór, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania oraz realizowania procesu edukacyjnego adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów
Zakres tematyczny:
  1. Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego a jego terapia.
  2. Mutyzm wybiórczy z perspektywy medycznej.
  3. Mutyzm wybiórczy – nieśmiałość, manipulacja czy zanurzenie? Konteksty pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspomaganiu uczniów z mutyzmem wybiórczym – doświadczenia specjalistów.
Skip to content