Nowe procedury w szkołach: standardy ochrony małoletnich

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/419
Rodzaj formy: szkolenie
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 3
Odpłatność uczestnika: 47 zł
Kierownik formy doskonalenia: Monika Mojsiejonek, M.Mojsiejonek@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 42
Realizator/realizatorzy zajęć: dr Monika Kaczmarczyk – wykładowczyni akademicka, pedagożka, terapeutka pedagogiczna, trenerka umiejętności społecznych, autorka artykułów naukowych oraz monografii naukowej. Zainteresowania naukowe: nowoczesne metody nauczania, neurodydaktyka, resocjalizacja, readaptacja społeczna, inkluzja.
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania prawa oświatowego.
Zakres tematyczny:
  1. Wdrażanie standardów ochrony dzieci.
  2. Zdefiniowanie działań do realizacji przez placówkę.
  3. Narzędzia niezbędne do wprowadzenia standardów.
Skip to content