SUPERSIEĆ B24. Białowieska wyprawa studyjna ’2024

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/271
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
 • nauczycieli geografii
 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczycieli biologii / przyrody
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: terminy spotkań podane w zakresie tematycznym
Liczba godzin zajęć: 57
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Iwona Tarnawa-Januszek, I.Tarnawa-Januszek@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 29
Realizator/realizatorzy zajęć: Iwona Tarnawa-Januszek – nauczyciel doradca metodyczny; Aleksander Ławiński – nauczyciel doradca metodyczny; Piotr Krzeszewski – pedagog niezależny
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć.
Zakres tematyczny: Spotkanie 1. stacjonarne w ODN, 15.11.2023 r. 16.00-18.15

 1. „Drwale w Puszczy Białowieskiej” – inscenizacja w nauczaniu, warsztaty metodyczne.
 2. Przydatność i wartość edukacyjna inscenizacji w nauczaniu biologii/przyrody.

Spotkanie 2. zdalne ClickMeeting, 02.02.2024 r. 16:00-18:15

 1. Metodyka nauczania o ochronie przyrody w klasach V-VIII na przykładzie wybranych zagadnień.
 2. Planowanie, organizacja i realizacja szkolnych wypraw przyrodniczych.

Spotkanie 3. zdalne ClickMeeting, 15.03.2024 r. 16:00-18:15

 1. Puszcza Białowieska jako obiekt rozwijania zainteresowań uczniów oraz obszar działań edukacyjnych. Opcjonalnie – wideokonferencja z pracownikiem BPN.
 2. Projekty edukacyjne oraz materiały metodyczne służące poznawaniu Puszczy Białowieskiej w miejscu zamieszkania (szkole).
 3. Organizacja nauczycielskiej wyprawy studyjnej – ustalenia i decyzje.

Spotkanie 4. Wyprawa studyjna. Wyjazd na 6 dni do Białowieży (5 noclegów), z których dwa dni należy wyłączyć na przejazdy i dojazdy.
Link do opisu programu wyprawy studyjnej: https://tiny.pl/cxh73

Uwagi: Jest to wyjątkowa, innowacyjna oraz niepowtarzalna sieć współpracy i samokształcenia.

 1. Zapisanie się do tej sieci jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyjazd studyjny do Białowieży.
 2. Supersieć współpracy i doskonalenia „B24”, której najważniejszym elementem jest wyprawa studyjna do Białowieży (Puszczy Białowieskiej), poprzedzona będzie trzema spotkaniami przygotowawczymi, głównie metodycznymi i merytorycznymi z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności Puszczy Białowieskiej.
 3. Planuje się wyjazd do Białowieży na 5 noclegów (6 dni) między 19 a 28 kwietnia 2024 r. (do uzgodnienia z zainteresowanymi).
 4. Udział w – poprzedzających wyjazd – spotkaniach warsztatowych jest bezpłatny.
 5. Udział w wyprawie studyjnej, to tylko realne koszty przejazdów, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu, przewodników, zajęć w ośrodku edukacji ekologicznej.
 6. Szacuje się, że koszt przejazdów i noclegów wyniesie ok. 750 złotych. Pozostałe składowe wyprawy będą uzgadniane z zainteresowanymi.
 7. Organizatorzy i prowadzący zajęcia nie pobierają honorariów oraz opłacają swoje koszty wyjazdu/pobytu.
Skip to content