Kurs dla kierowników wypoczynku wg programu MEN

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/251
Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 10
Odpłatność uczestnika: 175 zł
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: dr Helena Ochonczenko – pracownik naukowy UZ, pedagog, specjalista prawa oświatowego
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy.
  4. Pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń pierwszej pomocy.
  5. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi.
  6. Elementy zarządzania kryzysowego.
  7. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.
Warunki ukończenia formy doskonalenia: Udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
Uwagi: forma hybrydowa: zdalnie 5 godz. i stacjonarnie 5 godz. 
Skip to content