Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/250
Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 10
Odpłatność uczestnika: 170 zł
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: dr Helena Ochonczenko – pracownik naukowy UZ, pedagog, specjalista prawa oświatowego
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
  1. Prawny aspekt organizacji wycieczek szkolnych.
  2. Planowanie i organizacja wycieczki.
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki.
  4. Organizacja pracy kierownika wycieczki.
  5. Pierwsza pomoc w urazach i zachorowaniach.
Uwagi: forma hybrydowa: zdalnie 5 godz. i stacjonarnie 5 godz.
Skip to content