Pomagamy dzieciom z Ukrainy. Narzędziownik nauczyciela i wychowawcy – część II

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/241
Rodzaj formy: szkolenie
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 46
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Danuta Mroczyk, D.Mroczyk@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 66
Realizator/realizatorzy zajęć: nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni: Maria Furtak, Lech Sałacinski, Danuta Mroczyk, Aleksander Ławiński, Elżbieta Terajewicz, Jolanta Radczyc, Małgorzata Maj, Lidia Bugiera, Maja Korcz
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania oraz realizowania procesu edukacyjnego adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.
Zakres tematyczny:
 1. Zajęcia integracyjne. Podstawowe założenia systemu oświaty w Polsce – analiza wybranych aktów prawnych.
 2. Współpraca w zespole, budowanie zespołu.
 3. Narzędzia edukacji zdalnej, programy i aplikacje.
 4. Obsługa Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 5. Tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 6. Zasoby edukacyjne w sieci rozwijające kreatywność uczniów.
 7. Pozytywna dyscyplina.
 8. Mindfulness – trening uważności.
 9. Kuferek pomysłów metodycznych przydatnych w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji.
 10. Wypalenie zawodowe.
 11. Redukcja stresu i nauka relaksacji.
 12. Podsumowanie projektu, ewaluacja zajęć.
Uwagi: Warsztaty dla osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela, wychowawcy i pomocy nauczyciela pracujący z dziećmi, uczniami z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Skip to content