Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/235
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
  • pedagogów specjalnych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: dr Katarzyna Kochan, K.Kochan@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 31
Realizator/realizatorzy zajęć: dr Katarzyna Kochan – nauczyciel konsultant, dr Regina Korzeniowska – nauczyciel konsultant
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania oraz realizowania procesu edukacyjnego adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Skip to content