Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/199
Rodzaj formy: kurs nadający uprawnienia
Oferta przeznaczona dla:
 • wszystkich zainteresowanych
 • nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 30
Odpłatność uczestnika: 670 zł
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: Bogusława Madej-Breitkopf – nauczyciel konsultant
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
 1. Pierwsza pomoc – anatomia i fizjologia człowieka.
 2. Organizacja miejsca zdarzenia.
 3. Poszkodowany nieprzytomny.
 4. Zasady RK-O. Defibrylacja z użyciem AED.
 5. Zadławienia. Urazy i skutki urazów.
 6. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.
 7. Unieruchamianie zwichnięć i złamań.
 8. Nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowia.
 9. Zatrucia.
 10. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 11. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 12. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
Uwagi: Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – zgodnie z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r.
Skip to content