Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych Przy kawie o prawie oświatowym

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/177
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • wicedyrektorów
  • dyrektorów
  • dyrektorów nowo powołanych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: dr Regina Korzeniowska, R.Korzeniowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 25
Realizator/realizatorzy zajęć: Edyta Paczkowska – wicedyrektor ODN, zarządzanie oświatą; dr Regina Korzeniowska – nauczyciel konsultant, zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w zakresie efektywnego zarządzania jakością pracy szkoły/placówki oświatowej.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń w obszarze stosowania prawa oświatowego w praktyce.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Skip to content