Sieć współpracy i samokształcenia – ocena pracy nauczyciela – teoretycznie i praktycznie

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/176
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • wicedyrektorów
  • dyrektorów
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Hanna Grytczuk, H.Grytczuk@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 52
Realizator/realizatorzy zajęć: Hanna Grytczuk – nauczyciel konsultant, Renata Kołkowska – nauczyciel konsultant
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w zakresie efektywnego zarządzania jakością pracy szkoły/placówki oświatowej.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Uwagi: Oferta skierowana do dyrektorów szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych.
Skip to content