Nauczyciel optymista – podstawą sukcesu szkoły

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/163
Rodzaj formy: warsztaty
Oferta przeznaczona dla:
  • dyrektorów
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 8
Odpłatność uczestnika: 295 zł
Kierownik formy doskonalenia: Renata Kołkowska, R.Kolkowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 52
Realizator/realizatorzy zajęć: Eliza Masny (Szwec) – akredytowany międzynarodowy coach, trener biznesu VCC
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w zakresie efektywnego zarządzania jakością pracy szkoły/placówki oświatowej.
Zakres tematyczny:
  1. Czym jest narzekanie pracowników – zaniedbane wartości i potrzeby.
  2. Kryzysy motywacyjne – co motywuje, a co demotywuje do pracy?
  3. Zauważyć truciciela. Jak zdemaskować narzekanie po kątach?
  4. Jak reagować na narzekanie? Jak zmieniać nastawienie u pracowników?
Uwagi: Oferta skierowana do dyrektorów szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych.
Skip to content