Sieć nauczycieli i terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/138
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • logopedów
  • pedagogów specjalnych
  • terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • psychologów i pedagogów
  • terapeutów pedagogicznych
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: dr Regina Korzeniowska, R.Korzeniowska@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 25
Realizator/realizatorzy zajęć: dr Regina Korzeniowska – nauczyciel konsultant, pedagog specjalny, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Cele formy doskonalenia: Rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów i terapeutów w zakresie organizowania i realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Skip to content