Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów artystycznych

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/033
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli muzyki / historii muzyki
  • nauczycieli plastyki / historii sztuki
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań – forma zdalna
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Katarzyna Lasik, K.Lasik@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 29
Realizator/realizatorzy zajęć: Katarzyna Lasik – nauczyciel doradca metodyczny
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Skip to content