Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej

numer formy doskonalenia: 2023/2024/1/032
Rodzaj formy: sieć współpracy i samokształcenia
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli języka angielskiego
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: cykl spotkań – forma zdalna
Odpłatność uczestnika: form bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Hanna Krajniak, H.Krajniak@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 54
Realizator/realizatorzy zajęć: Hanna Krajniak – nauczyciel doradca metodyczny
Cele formy doskonalenia: Rozwój osobisty nauczyciela.
Zakres tematyczny:
  1. Spotkanie organizacyjne – diagnoza potrzeb.
  2. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Uwagi: Tematyka ustalana zgodnie z potrzebami uczestników Sieci.

Skip to content