Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – przykłady dobrych praktyk

numer formy doskonalenia: 2019/2020/1/260
Rodzaj formy: konferencja
Oferta przeznaczona dla:
  • wszystkich zainteresowanych
  • koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie
  • dyrektorów
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 26 listopada 2019 r. godz. 10.00, ODN w Zielonej Górze
Liczba godzin zajęć: 5
Odpłatność uczestnika: forma bezpłatna
Kierownik formy doskonalenia: Bogusława Madej-Breitkopf, B.Breitkopf@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 45
Realizator/realizatorzy zajęć: Adriana Ruszkowska – psycholog specjalności klinicznej i edukacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, dyrektorzy i koordynatorzy Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania efektywnej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Zakres tematyczny:
  • Efektywna promocja zdrowia psychicznego w przedszkolu i szkole.
  • Jak osiągnąć sukces i zdobyć certyfikat?
  • Przykłady dobrych praktyk szkół i przedszkoli będących w Lubuskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – doświadczenia i osiągnięcia.