I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Twórczo, inspirująco, nowocześnie…

numer formy doskonalenia: 2018/2019/1/220
Rodzaj formy: konferencja
Oferta przeznaczona dla:
  • nauczycieli języka polskiego
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 12 marca 2019 r. godz. 10.00-15.00, Sala Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
Odpłatność uczestnika: 60 zł
Kierownik formy doskonalenia: Wioletta Wodnicka, W.Wodnicka@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 55
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w taki sposób, aby uczniowie chcieli i potrafili się uczyć
Zakres tematyczny:
  • Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Retoryka na co dzień i od święta… – dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Jak oswoić egzaminacyjny stres? – dr Anita Famuła, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Inspirować, nie blokować! O sposobach rozwijania uczniowskiej kreatywności –
    mgr Danuta Andrynowska-Chruściel, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie
  • Garść pomysłów na lekcje powtórzeniowe – mgr Irena Sauter, Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim
Uwagi: Rejestracja uczestników odbywać się będzie od godz. 9.30 w holu przed Salą Sejmiku Województwa Lubuskiego UM w Zielonej Górze.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.