Jak prawidłowo zaplanować organizację szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2019/2020?

numer formy doskonalenia: 2018/2019/1/219
Rodzaj formy: szkolenie
Oferta przeznaczona dla:
  • dyrektorów
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 5
Odpłatność uczestnika: 106 zł
Kierownik formy doskonalenia: Katarzyna Dąbrowa, K.Dabrowa@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 52
Realizator/realizatorzy zajęć: Marzena Pulik-Sowińska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Cele formy doskonalenia: Rozwój kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w zakresie efektywnego zarządzania, jakością pracy szkoły/placówki oświatowej.
Zakres tematyczny:
  • Szczegółowa organizacja publicznych szkół i przedszkoli – nowe aspekty prawne.
  • Procedury związane z opracowywaniem, zatwierdzaniem oraz wprowadzaniem zmian w arkuszu organizacji pracy/szkoły/przedszkola.
  • Co powinien zawierać arkusz organizacji szkoły/przedszkola?
  • Kwalifikacje nauczycieli a przydział zajęć.
  • Projektowanie przykładowego arkusza organizacji szkoły/przedszkola w nowym roku szkolnym.

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.