Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I – Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?

numer formy doskonalenia: 2018/2019/1/187
Rodzaj formy: szkolenie
Oferta przeznaczona dla:
 • psychologów, pedagogów
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zebraniu grupy
Liczba godzin zajęć: 40
Odpłatność uczestnika: 563 zł
Kierownik formy doskonalenia: Jolanta Radczyc, J.Radczyc@odn.zgora.pl, tel. (68) 328 64 30
Realizator/realizatorzy zajęć: Jolanta Radczyc, Lucyna Miś-Ciągło
Zakres tematyczny:
 1. Sesja I Wprowadzająca. Poznajemy się. Co jest dla nas ważne w wychowaniu dzieci? W jaki sposób ochronić nasze dzieci przed zagrożeniami?
 2. Sesja II Granice w wychowaniu. Jak wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia, aby były przez dziecko respektowane? Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań.
 3. Sesja III Uczucia, czym są, jak sobie z nimi radzimy? Rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka.
 4. Sesja IV Jak pomóc dzieciom, by umiały radzić sobie z uczuciami? Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach.
 5. Sesja V Zachęcanie dzieci do współpracy.
 6. Sesja VI Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny.
 7. Sesja VII Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Poznawanie metod wspólnego z dziećmi rozwiązywania konfliktów.
 8. Sesja VIII Zachęcanie dzieci do samodzielności – wspieranie samodzielności dzieci.
 9. Sesja IX Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról, (czyli o etykietach i szufladkowaniu dzieci).
 10. Sesja X Pomocna pochwała i zachęta. Wzmacnianie poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.
Uwagi: Kurs daje prawo prowadzenia w grupach rodziców warsztatu: Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły?

Formularz zgłoszenia na kurs
Dane uczestnika
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Telefon*
Email*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Stanowisko/funkcja:*

Jeśli inne, to jakie:

Nauczany przedmiot:*
Dane szkoły/placówki/JST
Pełna Nazwa:*
Adres:*  


* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.