UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Ocenianie wewnątrzszkolne
1 Jak oceniać OK, czyli zgodnie z aktualnym prawem oświatowym i potrzebami uczniów?
Kurs: 2024/2025/1/133 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
2 Ocenianie w zmianie czyli jak realizować proces odchodzenia od ocen cyfrowych?
Kurs: 2024/2025/1/134 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
3 Informacja zwrotna zamiast oceny cyfrowej – dlaczego, kiedy, jak?
Kurs: 2024/2025/1/135 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
4 O ocenie pracy nauczyciela słów więcej niż kilka
Kurs: 2024/2025/1/141 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
5 Ocena sumaryczna a ocenianie kształtujące na lekcjach wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/191 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
6 Jak podnieść motywację uczniów do uczenia się wykorzystując ocenianie wewnątrzszkolne
Kurs: 2024/2025/1/229 Nabór trwa
Liczba godzin: 3  
7 Ocenianie w zmianie czyli jak realizować proces odchodzenia od ocen cyfrowych?
Kurs: 2024/2025/1/261 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
Skip to content