Matematyka
1 Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?
Kurs: 2019/2020/1/022 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki
Kurs: 2019/2020/1/023 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – drugi stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/024 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – trzeci stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/025 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – czwarty stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/026 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
6 Kodowanie na lekcjach matematyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/027 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Metody pracy z uczniem młodszym na lekcjach matematyki w klasach 4-8   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/028 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Metoda odwróconej lekcji na matematyce w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/029 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu
Kurs: 2019/2020/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
10 Umiejętność uczenia się na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Kurs: 2019/2020/1/035 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – uczeń z dyskalkulią
Kurs: 2019/2020/1/068 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
12 Geometria trójkąta prostokątnego w pracy z uczniem uzdolnionym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/072 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
13 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Kurs: 2019/2020/1/182 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
14 Jak pomóc uczniom zrozumieć zadania na dowodzenie?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
15 Matematyka fundamentem nauk przyrodniczych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/184 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
16 Zobaczyć i zrozumieć dowód matematyczny   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/185 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
17 Testowanie na ekranie, czyli jak wykorzystać smartfony do przeprowadzania testów i quizów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/186 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
18 Balon, sznurek i linijka, czyli jak samodzielnie wykonać proste pomoce dydaktyczne   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/188 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
19 Sztuka zadawania pytań w pracy nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
20 Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów
Kurs: 2019/2020/1/207 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
21 II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Łączy nas MATM@
Kurs: 2019/2020/1/242 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
22 Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/278 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
23 Sieć nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/279 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
24 Twórcza metodyka – strategie rozwiązywania zadań matematycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/340 Nabór trwa
Liczba godzin: 4