Język polski
1 Storyteling jako metoda rozwijająca umiejętność kluczową – posługiwanie się językiem ojczystym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/019 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
2 WebQuest a metoda projektów w edukacji polonistycznej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/050 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
3 Metoda przewodniego tekstu w pracy z  Panem Tadeuszem w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/051 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
4 Metody analizy i interpretacji tekstów na lekcjach języka polskiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/052 Nabór zakończono
Liczba godzin: 10
5 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego krok po kroku
Kurs: 2019/2020/1/053 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
6 Jak odczarować lekcje języka polskiego w szkole podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/054 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
7 Nie dajmy się rutynie – kilka pomysłów na lekcje z gramatyką w roli głównej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/055 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Uczyć, żeby nauczyć – elementy zabawy na lekcjach powtórzeniowych z języka polskiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/056 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/071 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
10 Jak wykorzystać lekturę szkolną w kształceniu umiejętności retorycznych w klasach VII-VIII szkoły podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/181 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Jak realizować nową podstawę programową języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/205 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
12 Kryterialne sprawdzanie i ocenianie wypracowań miarą maturalnego sukcesu ucznia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/206 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
13 Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów
Kurs: 2019/2020/1/207 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
14 Sieć nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/286 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
15 Sieć nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/293 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
16 Jak pracować na języku polskim z uczniem po szkole podstawowej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/309 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
17 II Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Inspirować, nie blokować…
Kurs: 2019/2020/1/337 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
18 Zakres rozszerzony na maturze z języka polskiego – jak sprawdzać i oceniać wypracowania?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/338 Nabór trwa
Liczba godzin: 5