UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Język polski
1 Anatomia błędów ósmoklasistów. Jak wykorzystać wyniki E8 z języka polskiego do poprawy efektywności nauczania
Kurs: 2024/2025/1/005 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Umiejętnie przygotowuję swoich uczniów do egzaminu zewnętrznego
Kurs: 2024/2025/1/077 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
3 Reforma ortograficzna 2026 – założenia, konsekwencje, dydaktyka
Kurs: 2024/2025/1/082 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
4 Z retoryką za pan brat
Kurs: 2024/2025/1/083 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
5 Jak czytać, aby zrozumieć? Strategie krytycznego czytania na lekcjach języka polskiego
Kurs: 2024/2025/1/144 Nabór trwa
Liczba godzin: 10  
6 Samosterowny uczeń – strategie oceniania kształtującego wspierające samodzielność ucznia
Kurs: 2024/2025/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
7 Myślenie pytajne sposobem na kreatywne pisanie
Kurs: 2024/2025/1/184 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
8 Rutyny krytycznego myślenia na języku polskim w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/185 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
9 Warsztaty pisarskie jako forma pracy z uczniami sprzyjająca indywidualizacji
Kurs: 2024/2025/1/264 Nabór trwa
Liczba godzin: 12  
10 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/268 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
11 Uczeń cudzoziemski na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przegląd darmowych materiałów
Kurs: 2024/2025/1/277 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
12 Animacja poklatkowa na języku polskim w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/278 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
Skip to content