Języki obce
1 Lekcje języków obcych inaczej. Co zrobić, żeby chciało się mówić i pisać?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/042 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
2 Gry i zabawy edukacyjne na zajęciach/lekcjach języka angielskiego i niemieckiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/043 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka obcego
Kurs: 2019/2020/1/044 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 TIK na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/045 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
5 Wykorzystanie tablicy interaktywnej SMART na lekcjach języków obcych
Kurs: 2019/2020/1/046 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języków obcych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/094 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
7 Warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego
Kurs: 2019/2020/1/126 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
8 Szkolenie informacyjne dla kandydatów na egzaminatora egzaminu PTE Young Learners oraz egzaminu PTE General
Kurs: 2019/2020/1/127 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
9 Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom
Kurs: 2019/2020/1/233 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
10 Sieć nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/297 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
11 Sieć współpracy nauczycieli języka niemieckiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/298 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
12 Literatura? Dlaczego nie. Przykłady wykorzystania literatury niemieckojęzycznej na lekcji języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/299 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
13 Rola kompetencji interkulturowej w kształceniu językowym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/300 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
14 Kreatywne lekcje języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu mediacji językowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/301 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
15 Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/315 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
16 Jak zachęcić uczniów do pisania na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej oraz w klasach VII-VIII szkoły podstawowej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/322 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
17 Metody wprowadzania i utrwalania słownictwa na lekcji języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/339 Nabór trwa
Liczba godzin: 4