Wychowanie przedszkolne
1 W jaki sposób rozwijać pasję czytelniczą słuchacza i czytelnika w epoce smartfona?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/017 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
2 Praca z lekturą dziecięcą metodą P4C w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/018 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Storyteling jako metoda rozwijająca umiejętność kluczową – posługiwanie się językiem ojczystym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/019 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/020 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
5 Metoda Dobrego Startu – zabawa ruchowa z piosenką
Kurs: 2019/2020/1/030 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
6 Majsterkowanie i eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/037 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
7 Rytmika i tańce integracyjne – metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci
Kurs: 2019/2020/1/038 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
8 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Betti Strauss
Kurs: 2019/2020/1/039 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
9 Mali badacze, wielcy odkrywcy – metoda projektu w edukacji elementarnej
Kurs: 2019/2020/1/040 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
10 Samoregulacja dziecka podstawą uczenia się i zachowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/058 Nabór zakończono
Liczba godzin: 7
11 Niedojrzałość neuromotoryczna dziecka i jej wpływ na uczenie się i zachowanie
Kurs: 2019/2020/1/060 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
12 Indywidualne potrzeby dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
Kurs: 2019/2020/1/061 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
13 Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowania?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/062 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
14 Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) w przedszkolu
Kurs: 2019/2020/1/065 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
15 Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w przedszkolu. Co jest normą, a co nie?
Kurs: 2019/2020/1/066 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
16 W jaki sposób indywidualizować pracę z uczniem przedszkola o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Kurs: 2019/2020/1/069 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
17 Zdolny, ale jak? – odkrywanie i wspieranie uzdolnień najmłodszych uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/084 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
18 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
Kurs: 2019/2020/1/086 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
19 Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka
Kurs: 2019/2020/1/088 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
20 Jak stymulować wszechstronny rozwój dziecka wykorzystując muzykoterapię?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/090 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
21 Arteterapia poprzez działania plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/091 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
22 Muzykoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/092 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
23 Biblioterapia – wychowanie przez czytanie   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/095 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
24 Czytać jak mistrz, pisać jak z nut – klucz do sukcesu
Kurs: 2019/2020/1/096 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
25 Jak pracować z dzieckiem/uczniem nadaktywnym i mało aktywnym?
Kurs: 2019/2020/1/100 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
26 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Stres w pracy nauczyciela (moduł I)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/106 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
27 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – W kontakcie z uczuciami, czyli wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej (moduł II)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/107 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
28 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Praca z ciałem jako sposób radzenia sobie ze stresem (moduł III)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/108 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
29 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Uważność w pracy i życiu (moduł IV)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/109 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
30 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Granice fizyczne, emocjonalne i mentalne – wybrane aspekty asertywności (moduł V)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/110 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
31 Warsztaty rozwoju osobistego W harmonii ciała i umysłu – Moja wewnętrzna siła (moduł VI)   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/111 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
32 Zaczynam od siebie – jak radzić sobie ze stresem i przeżywaniem trudnych emocji?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/128 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
33 EkoPlastyka – propozycja działań ekologiczno-artystycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/139 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
34 Cztery pory roku z piosenką, muzyką, zabawą i tańcem
Kurs: 2019/2020/1/141 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
35 Od świąt do świąt – nauczyciel twórcą dziecięcych umiejętności plastycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/142 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
36 Teatr lalek i teatr przedmiotu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/146 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
37 Najmłodszy obywatel – współczesne postawy obywatelskie w literaturze dla dzieci   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/150 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
38 Jak rozmawiać z uczniem o mowie nienawiści?
Kurs: 2019/2020/1/151 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
39 Inteligencja emocjonalna – Oswoić emocje – punkt wyjścia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/154 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
40 Strażnicy uśmiechu – program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów w wieku 5-10 oraz 11-15 roku życia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/156 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
41 Mikrokręgi – nowa strategia rozwiązywania konfliktów między dziećmi   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/161 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
42 Zrozumieć dziecko – o dziecięcych emocjach i potrzebach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/162 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
43 Legendy i baśnie w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej z wykorzystaniem teatru kamishibai   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/163 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
44 Rozwój psychoseksualny dziecka młodszego
Kurs: 2019/2020/1/164 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
45 Zaradne i optymistyczne – jak kształtować charakter i pozytywne nastawienie u dziecka?
Kurs: 2019/2020/1/165 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
46 Magia empatii – wprowadzenie do metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC)
Kurs: 2019/2020/1/166 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
47 Kodowanie bez komputera, czyli jak przygotować dzieci do nauki programowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/174 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
48 Spotkania z przyrodą
Kurs: 2019/2020/1/194 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
49 Ruch i zabawa, czyli w co się bawić
Kurs: 2019/2020/1/195 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
50 Zabawa i ruch, czyli w co się bawić – wyższy stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/196 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
51 Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą dzieci   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/199 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
52 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i statutowe zadania przedszkola – planowanie pracy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/201 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
53 Zabawy wspomagające i usprawniające pracę ręki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/264 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
54 Elementy planu daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/265 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
55 Tańce na cztery pory roku   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/276 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
56 Z emocjami za pan brat   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/277 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
57 Obrazy z papieru czerpanego – kompozycje kwiatowe   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/283 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
58 Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/313 Nabór trwa
Liczba godzin: 3