UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Edukacja wczesnoszkolna
1 Nowoczesne narzędzia i zasoby cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/003 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Kompetencje społeczne – ważne zadanie współczesnej edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/004 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
3 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – szósty stopień wtajemniczenia
Kurs: 2024/2025/1/063 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
4 Tańce użytkowe, ludowe i integracyjne – kolor żółty
Kurs: 2024/2025/1/089 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
5 Kurs dla kierowników wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2024/2025/1/105 Nabór trwa
Liczba godzin: 10  
6 Wychowanie bez nagród i kar – pozytywna dyscyplina w grupie i klasie
Kurs: 2024/2025/1/118 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
7 Z muzyką na poważnie, na wesoło i ludowo
Kurs: 2024/2025/1/120 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
8 Przygotowanie do realizacji projektu: „Szkolne reguły – nasze znaki drogowe”
Kurs: 2024/2025/1/132 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
9 Jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka?
Kurs: 2024/2025/1/138 Nabór trwa
Liczba godzin: 6  
10 Ocenianie z elementami oceniania kształtującego w klasach I-III
Kurs: 2024/2025/1/175 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
11 Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/176 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
12 Jak osiągnąć sukces we współpracy z rodzicami w klasach I-III?
Kurs: 2024/2025/1/177 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
13 Konstruowanie gier w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/178 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
14 Oryginalna ortografia w klasach 1-3
Kurs: 2024/2025/1/179 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
15 Matematyka na co dzień i od święta
Kurs: 2024/2025/1/180 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
16 Pracować w grupie – nauka metodą projektu
Kurs: 2024/2025/1/181 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
17 Wychowanie fizyczne na małej i dużej sali gimnastycznej
Kurs: 2024/2025/1/182 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
18 Interdyscyplinarny robot Photon w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/237 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
19 Nowatorskie, sprawdzone pomysły motywujące uczniów do pozytywnych zachowań w grupie
Kurs: 2024/2025/1/238 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
20 Uwaga, to działa – Mindfulness (trening uważności) dla młodszych dzieci
Kurs: 2024/2025/1/250 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
21 Terapia ręki i stopy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2024/2025/1/255 Nabór trwa
Liczba godzin: 6  
Skip to content